Inleiding

Contrast

Beeld­instel­lingen

Klok en fase

Scherpte

Gamma­calibratie

Zwart­niveau

Wit­niveau

Gradiënt (banding)

Inversie (pixel-walk)

Respons­tijd

Kijkhoek

Contrast­verhouding

Subpixel-volgorde

Conclusie

Subpixel-volgorde

Voor deze test moet je monitor in zijn native resolutie werken.

Elke pixel op een LCD-scherm bestaat uit drie zogenaamde subpixels: rood, groen en blauw (RGB), die naast elkaar zitten. De meeste besturingssystemen sinds ongeveer 2003 kunnen de kwaliteit van tekstweergave op het scherm verbeteren door van deze subpixels gebruik te maken. Dit werkt echter alleen als het besturingssysteem weet hoe de subpixels zijn gerangschikt. Bij de meeste monitoren zitten de subpixels in RGB-volgorde (rood links, groen midden, blauw rechts). Op een enkele monitor is de volgorde echter andersom (BGR). En als je je monitor in portretstand (verticaal) zet, dan wordt de subpixelvolgorde V-RGB (verticale RGB) of V-BGR.

Kijk van dichtbij (bijvoorbeeld 20 cm) naar het gekleurde vierant hieronder. Op een van de randen tussen het rode en lichtblauwe deel zal een dunne zwarte lijn zichtbaar worden. De kant waar deze zwarte lijn zichtbaar is geeft de subpixellayout aan. Je kunt ook naar de lijnenpatronen kijken. Het patroon dat overeenkomt met de volgorde van je subpixels zal er zwarter, scherper en gladder uitzien dan de andere patronen.

Subpixel test

Als uit deze test blijkt dat je scherm niet een RGB-volgorde heeft, dan zou je kunnen controleren of je besturingssysteem de subpixels wel correct gebruikt.

Als je een bril draagt, moet je opletten dat de brillenglazen de kleuren niet scheidt. Dit is met name van belang bij hogere sterktes (+/–3 en sterker). Zet je bril af als je bijziend bent (negatieve sterkte), of kijk goed door het midden van het brillenglas terwijl je één oog dichthoudt.

Hieronder zie je tekst die is weergegeven met verschillende smoothing-technieken. De tekst die is weergegeven voor jouw subpixelvolgorde moet er het meest zwart, glad en scherp uitzien. Ter vergelijking staat eronder nog eens dezelfde tekst zoals je browser hem weergeeft. Of je subpixels in de praktijk prettiger vindt is gedeeltelijk een kwestie van smaak. Hoe het uitpakt hangt bovendien af van het lettertype. Hoe dan ook, als je subpixels gebruikt, moet het kloppen met je monitor.

Subpixel font demo
Jouw browser hieronder:
Check your LCD monitor at Lagom.nl!
Check your LCD monitor at Lagom.nl!

Meer informatie kun je vinden in de Engelse versie.

  Omhoog 

© Copyright Han-Kwang Nienhuys, 2008. De tekst en afbeeldingen mogen niet verder verspreid worden. Dus ze mogen ook niet op andere websites worden geplaatst, noch als kopie, noch als hotlink. Lees meer...

Laatste wijziging 18 May 2008