Lagom.nl > Miscellaneous > Zweeds > Studieboeken

Recensies studieboeken Zweeds

Zweeds zonder Moeite; Assimil, de dagelijkse methode

Door Jean-François Battail.
Verkrijgbaar met of zonder cassettes. ISBN 90-70077-14-0.

Deze zelfstudiecursus gaat uit van het Nederlands. De cursus bestaat uit 49 lessen en je wordt verondersteld elke dag 1 les te doen. Reken op 1-2 uur per les. De cassettes zijn erg duur, maar wellicht kun je ze lenen bij een bibliotheek. Je kunt het boek natuurlijk ook lenen, maar dan kun je niet naar believen aantekeningen maken en bovendien is het boek niet zo duur (bovendien is het op een prettige manier ingebonden). De flaptekst lijkt veel te beloven, maar als je goed leest, staat er dat het doorwerken van het cursusboek zo'n twee maanden kost, maar dat je in totaal vijf maanden nodig hebt om de taal redelijk te leren spreken. Het boek bevat ook een woordenlijst (die meer dekt dan de inhoud van het boek) bij wijze van woordenboek, maar wie serieus Zweeds wil leren, kan beter een echt woordenboek aanschaffen.

De lessen bestaan uit (melige) dialogen met een Nederlandse vertaling ernaast; de grammatica wordt terloops genoemd in voetnoten. Het idee is dat je de Zweedse tekst uit je hoofd leert en je niet al te druk maakt om het begrijpen van de grammatica. Een goed punt van de cursus is dat de sprekers op de cassettes in het begin zo langzaam spreken dat je in staat bent een en ander na te zeggen. Dat is bij andere cursussen wel eens anders. Het leerboek is vertaald uit het Frans zonder veel te zijn aangepast aan de problemen voor Nederlandstaligen. Erg storend is dat op zich echter niet, aangezien de grmmatica niet uitvoerig wordt besproken. Het niveau van de lessen, met name de spreeksnelheid op de cassettes, neemt snel toe en halverwege werden de gesproken dialogen voor mij nauwelijks nog te volgen zonder de tekst mee te lezen. De filosofie van de methode ligt me niet zo; ik leer liever een taal zoals vroeger op school (met grammatica en woordenlijsten) dan zoals kinderen een taal oppikken.

Voor: Veel aandacht voor de uitspraak.
Tegen: Weinig grammatica, geen woordenlijsten bij de lessen.

Colloquial Swedish; The complete course for beginners. Second edition.

Door Philip Holmes en Gunilla Serin. ISBN 0-415-13716-0 Verkrijgbaar met of zonder cassettes.

Deze methode is Engelstalig, maar dat zal voor de meeste Nederlanders geen bezwaar zijn. Het boek, dat helaas goedkoop is ingelijmd, bestaat uit 18 flinke hoofdstukken over ongeveer 220 bladzijden. Elk hoofstuk bevat een stukje Zweedse tekst, een dialoog, grammatica met oefeningen, woordenlijsten en aan het eind steeds een stuk leestekst voor de passieve woordenschat. De eerste paar hoofstukken besteden ook aandacht aan de lastige details van de uitspraak.

Ik vond dit over het algemeen een erg prettige methode. De woordenlijsten bevatten de woordgeslachten en meervoudsvormen voor zelfstandige naamwoorden en de vervoegingen van de verschillende soorten werkwoorden. Helaas zijn de woordenlijsten op zo'n manier gedrukt dat je niet de Zweedse helft kunt afdekken met een papiertje, waardoor ik gedwongen was alle woorden over te schrijven in een schrift. De oefeningen bij de grammatica zijn erg beknopt: net genoeg om de regels te leren toepassen, maar onvoldoende om je de regels werkelijk eigen te maken. Ik mis ook vertaaloefeningen; vertalen beschouw ik als de beste methode om je een taal eigen te maken. Je kunt natuurlijk zelf de teksten naar het Nederlands vertalen en dan proberen uit het hoofd weer terug te vertalen. De gesproken teksten op de cassettes zijn jammer genoeg vanaf het eerste begin snel gesproken, waardoor ze ongeschikt zijn om de uitspraak te oefenen.

Voor: Niet te duur, aandacht aan alle aspecten van de taalverwerving (woordenschat, grammatica, oefeningen, uitspraak).
Tegen: Het oefenmateriaal is erg beknopt en de woordenlijsten bij de teksten zijn onhandig opgemaakt.

Basiscurus Zweeds

door Adrie Meijer. Een hele serie, bestaande uit: Ik heb een aantal van deze boeken alleen even bekeken in de boekhandel. Het beoogde eindniveau is vergelijkbaar met dat van Colloquial Swedish. Het is een prijzige aangelegenheid om alle vijf de boeken te kopen.

De Basisgrammatica Zweeds is een aanrader voor de meer gevorderden. Alle regels zijn met veel voorbeelden met Nederlandse vertaling geïllustreerd zodat je goed kunt oefenen. Jammer genoeg is de woordkeuze van de voorbeelden niet altijd even gelukkig. Een grammaticaboek moet zich m.i. concentreren op grammatica en geen onnodig moeilijke woorden gebruiken. (Voorbeeld: afgelopen dinsdag heeft de regering een besluit genomen over de bezuinigingen binnen defensie als voorbeeld voor het gebruik van het voorzetsel in På tisdagen.) Ondanks de onvolkomenheden aanbevolen.

Uitgesproken Zweeds is een grap. EUR 24,50 voor een boekje met CD die bij nader inzien voor het grootste deel bestaan uit de gesproken teksten van de cursusboeken en de antwoorden op de oefeningen. Het is in werkelijkheid dus een vermomd antwoordenboek, misschien om leerlingen onwetend te houden. Niet aanbevolen.

Basiswoordenschat Nederlands-Scandinavisch; Deens - Noors - Zweeds - IJslands

door H. Alkema, I. Marsman en H. Westra-Lankamp. ISBN 90-71677-20-6.

Deze woordenlijst is speciaal ontworpen om vocabulaire te trainen. Het zijn ongeveer 3500 woorden, geselecteerd uit schrijf- en spreektaal, die zijn geordend volgens thema. Het boek voorziet in de vier Scandinavische talen; de woorden zijn voorzien van de relevante vervoegingen en verbuigingen. Jammer genoeg staan de bepaalde vormen er niet bij (was het nou ett foto/fotot of ett foto/fotoet?) Verder bevat het boek ook een beknopte grammatica voor elke taal. De Zweedse is erg beknopt, maar het is leuk om die van de andere talen ernaast te houden.

Ik vind het een zeer waardevolle woordenlijst voor wie de basis onder de knie heeft. Als je deze 3500 woorden beheerst, hoef je zelden meer naar woorden te zoeken om jezelf schriftelijk of mondeling uit te drukken. Aanbevolen.

1800 Dagelijkse uitdrukkingen en spreekwoorden in het Nederlands, Noors en Zweeds.

door H. Alkema en H. Westra-Lankamp. ISBN 90-5402-085-7.

Van dezelfde auteurs als bovengenoemde Basiswoordenschat. Een paar voorbeelden:

Het ligt me na aan het hart; Det ligger nära hjärtat/Det är en hjärtesak för mig
Dat kon ik toch niet ruiken; Det kunde jag inte lukta mig till
Iemand een etiket opplakken; klistra etikett på någon
Ze weet er alles van; Hon vet besked om/på allt

Deskriptiv svensk grammatik

Onder redaktie van Britta Holm en Elizabeth Nylund. ISBN 91-21-15048-6.

In het Zweeds. Zeer degelijke beschrijving van de Zweedse grammatica, nuttig als naslagwerk. Geen leerboek. Aanbevolen door mijn lerares.


Laatste wijziging: 01 Apr 2005   Copyright